Vangistusseadus (lühend - VangS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 19 12.03.2018 - …
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine Justiitsminister määrus 13 17.02.2018 - 08.02.2019
Järelevalve korraldus vanglas Justiitsminister määrus 44 09.10.2017 - 07.06.2018
Tallinna Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 5 09.10.2017 - 27.04.2018
Tartu Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 25 09.10.2017 - 27.04.2018
Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord Justiitsminister määrus 17 09.10.2017 - 28.02.2019
Vangla sisekorraeeskiri Justiitsminister määrus 72 09.10.2017 - 30.04.2018
Arestimaja sisekorraeeskiri Siseminister määrus 21 23.05.2017 - 17.12.2019
Vanglakomisjoni põhimäärus Justiitsminister määrus 57 02.05.2017 - …
Viru Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 11 02.05.2017 - 27.04.2018
Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord Justiitsminister määrus 14 02.05.2017 - 03.03.2019
Vangla teenistusvalve kord Justiitsminister määrus 9 03.04.2017 - …
Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend Justiitsminister määrus 21 10.02.2017 - 31.07.2019
Vanglasse tööle asuda sooviva isiku isikuandmete ankeedi vormi kehtestamine ja andmete kontrollimise õigust omavate ametnike määramine Justiitsminister määrus 27 14.10.2016 - …
Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord Justiitsminister määrus 3 26.08.2016 - …
Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik Justiitsminister määrus 26 01.07.2016 - 08.02.2019
Tallinna Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 92 01.06.2016 - 30.11.2018
Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus Justiitsminister määrus 20 01.06.2016 - 14.06.2019
Täitmisplaan Justiitsminister määrus 9 01.05.2016 - 14.10.2018
Relvastatud üksuse tegevuse kord Justiitsminister määrus 81 21.02.2016 - …

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json