Väärteomenetluse seadustik (lühend - VTMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord Justiitsminister määrus 7 25.01.2020 - …
Kohtule dokumentide esitamise kord Justiitsminister määrus 59 25.01.2020 - 28.06.2020
Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 124 13.04.2019 - …
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 12.03.2018 - …
Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 263 06.02.2017 - …
Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 49 02.01.2017 - …
Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord Justiitsminister määrus 40 14.02.2016 - …
E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord Justiitsminister määrus 14 04.04.2015 - …
Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 322 12.12.2014 - …
Väärteoasjades üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord Siseminister määrus 27 07.07.2014 - …
Kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded Justiitsminister määrus 21 01.07.2014 - …
Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine Justiitsminister määrus 38 01.01.2011 - …

Kokku: 12| Näitan: 1- 12|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json