Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 53 13.04.2020 - 28.11.2020
Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind Tervise- ja tööminister määrus 72 01.04.2020 - 31.08.2020
Tervise infosüsteemi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 138 02.03.2020 - 20.07.2020
Taastusravi osutamise ulatus ja kord Kaitseminister määrus 23 01.01.2020 - …
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 21 31.12.2019 - …
Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele Tervise- ja tööminister määrus 27 31.12.2019 - …
Uuringueetika komitee moodustamine, selle töökord, liikmete arv ja määramise kord ning uuringu taotluse läbivaatamise tasumäärad Sotsiaalminister määrus 60 29.09.2019 - …
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 15.09.2019 - 28.11.2020
Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurus Sotsiaalminister määrus 53 08.09.2019 - …
Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 52 08.09.2019 - …
Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldus Sotsiaalminister määrus 50 02.09.2019 - …
Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu Sotsiaalminister määrus 42 01.09.2019 - …
Õendusabi erialade loetelu Sotsiaalminister määrus 58 01.09.2019 - …
Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 23 15.03.2019 - …
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend Tervise- ja tööminister määrus 65 15.03.2019 - …
Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal Tervise- ja tööminister määrus 23 18.01.2019 - 09.11.2020
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded Sotsiaalminister määrus 128 18.01.2019 - …
Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv Tervise- ja tööminister määrus 57 18.01.2019 - …
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 51 01.01.2019 - …
Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord Vabariigi Valitsus määrus 119 01.01.2019 - …

Kokku: 49| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json