Metsaseadus (lühend - MS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigimetsa majandajatele aastateks 2015–2019 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 54 07.12.2014 - 31.12.2019
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord Keskkonnaminister määrus 10 24.11.2014 - 19.07.2015
Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord Vabariigi Valitsus määrus 1 22.08.2014 - …
Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise ja metsakorraldaja tunnistuse andmise kord Keskkonnaminister määrus 82 01.08.2014 - 31.08.2017
Metsakorraldustööde tehniliste vahendite kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 31 26.07.2014 - …
Metsa majandamise eeskiri Keskkonnaminister määrus 88 01.07.2014 - 01.09.2017
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 84 01.07.2014 - 17.12.2017
Metsateatisel esitatavate andmete loetelu, metsateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad Keskkonnaminister määrus 27 01.07.2014 - 31.08.2017
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 64 01.01.2014 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2014–2018 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 67 23.11.2013 - 31.12.2018
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused Keskkonnaminister määrus 2 19.10.2013 - 17.09.2017
Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 209 16.06.2013 - 14.01.2016
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 4 08.06.2013 - 15.11.2018
Riigimetsa majandajatele aastateks 2013–2017 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 40 08.12.2012 - 31.12.2017
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus Keskkonnaminister määrus 14 19.03.2012 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2012–2016 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 1 16.01.2012 - 31.12.2016
Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad Keskkonnaminister määrus 75 18.04.2011 - 11.07.2016
Riigimetsa majandajatele aastateks 2011–2015 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnaminister määrus 2 15.01.2011 - 31.12.2015
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 58 01.01.2011 - …
Metsa korraldamise juhend Keskkonnaminister määrus 2 26.01.2009 - 26.11.2015

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json