Kalapüügiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 30.05.2014 - 02.04.2015
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta Põllumajandusminister määrus 27 26.05.2014 - 28.02.2017
Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 7 25.03.2014 - 31.12.2014
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 77 01.03.2014 - 31.08.2014
Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 163 24.01.2014 - 21.08.2014
Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 307 08.12.2013 - 24.03.2016
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 68 01.12.2013 - 31.12.2014
Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2013. aastal Vabariigi Valitsus määrus 87 06.09.2013 - 31.12.2013
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal Keskkonnaminister määrus 42 31.08.2013 - 31.12.2013
Satelliitjälgimissüsteemi ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme kohta Keskkonnaminister määrus 60 31.08.2013 - 31.08.2015
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2013. aastal Keskkonnaminister määrus 38 01.08.2013 - 31.12.2013
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 34 11.05.2013 - 30.06.2015
Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2013. aastal Keskkonnaminister määrus 8 13.04.2013 - 31.12.2013
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 08.09.2012 - 31.08.2015
Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2012. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 135 03.09.2012 - 31.12.2012
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2012. aastal Keskkonnaminister määrus 71 13.08.2012 - 31.12.2012
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal Keskkonnaminister määrus 67 06.08.2012 - 31.12.2012
Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2012. aastal Keskkonnaminister määrus 16 11.05.2012 - 31.12.2012
Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm Vabariigi Valitsus määrus 122 07.10.2011 - 02.04.2015
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 06.08.2011 - 31.08.2015

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json