Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (lühend - TTOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister määrus 15 29.11.2020 - …
Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 193 24.11.2020 - …
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 144 24.11.2020 - 31.12.2020
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsus määrus 105 24.11.2020 - 28.02.2021
Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu Tervise- ja tööminister määrus 62 01.07.2020 - …
Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 173 20.03.2020 - …
Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 223 17.01.2020 - …
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 308 17.01.2020 - 20.02.2021
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 13 17.01.2020 - …
Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 224 17.01.2020 - …
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Vabariigi Valitsus määrus 75 17.01.2020 - 28.02.2021
Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses Tervise- ja tööminister määrus 50 01.01.2019 - …
Töötajate tervisekontrolli kord Sotsiaalminister määrus 74 01.01.2019 - …
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Sotsiaalminister määrus 26 01.01.2019 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 44 01.01.2019 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 108 01.01.2019 - …
Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsus määrus 176 01.01.2019 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 109 01.01.2019 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 47 01.01.2019 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses Vabariigi Valitsus määrus 377 01.01.2019 - 28.02.2021

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json