Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 1 25.12.2011 - 31.05.2013
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid Keskkonnaminister määrus 30 25.12.2011 - 08.11.2013
Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm Keskkonnaminister määrus 26 25.12.2011 - 31.12.2015
Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud Vabariigi Valitsus määrus 148 17.12.2011 - 12.05.2014
Patareide ja akude märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 64 04.09.2011 - …
Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 103 24.07.2011 - 16.05.2013
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 66 04.07.2011 - 31.05.2013
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 33 01.07.2011 - 31.12.2015
Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks Vabariigi Valitsus määrus 47 20.05.2011 - …
Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes Keskkonnaminister määrus 24 15.04.2011 - …
Probleemtooteregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 135 04.03.2011 - 03.08.2012
Probleemtooteregistri registrikaardi vormid Keskkonnaminister määrus 12 28.02.2011 - 30.06.2013
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded Keskkonnaminister määrus 21 22.01.2011 - 06.06.2013
Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 47 01.01.2011 - 21.10.2012
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 49 10.12.2010 - 22.06.2012
Kaevandamisjäätmete käitlemise kord Keskkonnaminister määrus 56 14.11.2010 - 17.03.2013
Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord Keskkonnaminister määrus 39 18.09.2010 - 31.12.2015
Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta Vabariigi Valitsus määrus 122 04.09.2010 - 31.12.2019
Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 22 19.07.2010 - 06.06.2013
Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord Vabariigi Valitsus määrus 80 09.07.2010 - 17.10.2013

Kokku: 36| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json