Isikut tõendavate dokumentide seadus (lühend - ITDS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vormide kehtestamine Siseminister määrus 12 19.06.2011 - 31.08.2013
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 109 04.06.2011 - 31.12.2011
Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, pagulase reisidokumendi, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid Siseminister määrus 68 01.02.2011 - 31.05.2014
Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded Siseminister määrus 36 01.02.2011 - 17.01.2017
Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord Siseminister määrus 25 01.02.2011 - 29.03.2019
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 361 01.01.2011 - 31.12.2011
Elamisloa ja tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 86 01.01.2011 - 29.08.2013
Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine Vabariigi Valitsus määrus 169 01.01.2011 - 31.12.2011
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine Vabariigi Valitsus määrus 170 01.01.2011 - 31.12.2011
Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded Vabariigi Valitsus määrus 209 01.01.2011 - 31.12.2015
Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 120 01.10.2010 - 30.11.2014
Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord Välisminister määrus 6 13.02.2010 - 09.04.2015
Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 54 01.01.2010 - 28.02.2014
Eesti kodaniku passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 52 01.01.2010 - 28.02.2014
Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja tunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 55 01.01.2010 - 28.02.2014
Välismaalase passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 57 01.01.2010 - 28.02.2014
Ajutise reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 61 01.01.2010 - 28.02.2014
Pagulase reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 56 01.01.2010 - 28.02.2014
Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Vabariigi Valitsus määrus 125 30.07.2009 - 31.12.2015
Diplomaatilise passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine Vabariigi Valitsus määrus 53 28.06.2009 - 28.02.2014

Kokku: 26| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json