Vangistusseadus (lühend - VangS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded Justiitsminister määrus 29 20.03.2011 - 30.06.2012
Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine Justiitsminister määrus 43 01.03.2011 - 31.05.2012
Tallinna Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 92 19.02.2011 - 31.05.2011
Tallinna Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 5 19.02.2011 - 31.05.2011
Vangla sisekorraeeskiri Justiitsminister määrus 72 15.02.2011 - 24.04.2011
Tartu Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 25 01.02.2011 - 14.07.2011
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine Vabariigi Valitsus määrus 2 22.01.2011 - 09.03.2012
Täitmisplaan Justiitsminister määrus 9 15.01.2011 - 31.07.2011
Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine Justiitsminister määrus 42 15.01.2011 - …
Viru Vangla teenistujate koosseis Justiitsminister määrus 11 15.01.2011 - 24.04.2011
Riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 246 07.01.2011 - 31.12.2011
Arestimaja sisekorraeeskiri Siseminister määrus 3 01.01.2011 - 23.10.2011
Kinnipeetava vanglast vabastamise kord Justiitsminister määrus 11 01.01.2011 - 31.12.2013
Kinnipeetavale õppimise eest tasu maksmise määrad ning tasu arvutamise ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 182 01.01.2011 - …
Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 382 01.01.2011 - …
Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 300 01.01.2011 - 10.04.2014
Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus Justiitsminister määrus 20 06.12.2010 - 24.04.2011
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord Justiitsminister määrus 28 01.09.2010 - 31.03.2011
Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend Justiitsminister määrus 21 01.09.2010 - 31.05.2011
Tartu Vangla põhimäärus Justiitsminister määrus 87 22.08.2010 - 29.02.2012

Kokku: 42| Näitan: 1- 20|Näita kõiki