Ehitusseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule Vabariigi Valitsus määrus 131 14.10.2011 - …
Omanikujärelevalve tegemise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 7 31.01.2011 - 30.06.2015
Energiamärgise vorm ja väljastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 107 01.01.2011 - 02.05.2013
Majandustegevuse registris ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevusala täpse liigituse loetelu Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 73 11.10.2010 - 30.06.2014
Andmete loetelu kuumaveekatla edasimüügil ja nende edastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 71 08.10.2010 - 08.01.2013
Nõuded ehitusprojektile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 67 25.09.2010 - 24.01.2014
Energiatõhususe miinimumnõuded Vabariigi Valitsus määrus 258 12.09.2009 - 08.01.2013
Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 123 24.08.2009 - 13.07.2013
Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise taotluse vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 58 06.06.2009 - 30.06.2015
Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu Vabariigi Valitsus määrus 194 19.01.2009 - 08.01.2013
Ehitise tehniliste andmete loetelu Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 69 01.01.2009 - 09.10.2014
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 10 08.06.2008 - 31.12.2012
Riiklikule ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 73 21.03.2008 - 30.06.2015
Ehitamise oluliseks või muuks rekonstrueerimiseks liigitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 2 25.01.2008 - 30.06.2015
Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 70 01.10.2007 - 30.06.2015
Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 71 01.10.2007 - 30.06.2015
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded Vabariigi Valitsus määrus 315 01.10.2007 - 30.06.2015
Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale riigisaladusega seotud ehitise ja riigikaitselise ehitise ehitusprojektile Vabariigi Valitsus määrus 286 09.09.2004 - 30.06.2015
Volituste andmine ehitusmaterjalide ja -toodete tuleohutusnõuete kehtestamiseks Vabariigi Valitsus määrus 269 27.08.2004 - 13.07.2013
Ehitise kasutusloa vorminõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 67 09.01.2003 - 04.10.2014

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json