Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 61 23.10.2020 - …
Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 47 14.08.2020 - …
Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 40 12.07.2020 - …
Eluruumile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 85 12.07.2020 - …
Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika Majandus- ja taristuminister määrus 58 10.07.2020 - …
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 63 10.07.2020 - …
Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele Majandus- ja taristuminister määrus 36 10.07.2020 - …
Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras Majandus- ja taristuminister määrus 8 07.04.2020 - 28.11.2020
Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 3 21.02.2020 - …
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 2 01.02.2020 - 22.11.2020
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 87 01.11.2019 - 24.12.2020
Elamu energiaauditile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 28 25.08.2019 - …
Ehitisregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 69 01.07.2019 - …
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise, restaureerimise, ehitamise ja teisaldamise ehitusprojekti koostamise nõuded ja kord Kultuuriminister määrus 27 21.06.2019 - …
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri Majandus- ja taristuminister määrus 72 24.05.2019 - 07.11.2020
Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 19 08.03.2019 - …
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Siseminister määrus 17 03.12.2018 - 28.02.2021
Tee seisundinõuded Majandus- ja taristuminister määrus 92 05.11.2018 - …
Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 28 03.06.2018 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 61 01.01.2018 - …

Kokku: 49| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json