Tolliseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord Rahandusminister määrus 51 01.10.2016 - 30.06.2017
Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused Rahandusminister määrus 18 01.05.2016 - 30.06.2017
Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks Rahandusminister määrus 38 01.05.2016 - 30.06.2017
Maksu- ja Tolliameti vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning kandmise kord Rahandusminister määrus 41 01.12.2015 - 30.06.2017
Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord Rahandusminister määrus 87 16.10.2015 - 30.06.2017
Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus Rahandusminister määrus 6 20.07.2015 - 30.06.2017
Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord Rahandusminister määrus 4 01.05.2015 - 30.06.2017
Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised Vabariigi Valitsus määrus 29 01.05.2015 - 30.06.2017
Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend Rahandusminister määrus 24 21.12.2014 - 30.06.2017
Maksu- ja Tolliameti ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord Vabariigi Valitsus määrus 110 15.07.2014 - 30.06.2017
Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded Rahandusminister määrus 26 12.07.2014 - 30.06.2017
Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 148 14.06.2014 - 30.06.2017
Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 149 22.03.2014 - 30.06.2017
Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord Rahandusminister määrus 90 01.03.2014 - 30.06.2017
Varude tolliformaalsused Rahandusminister määrus 41 15.02.2014 - 30.06.2017
Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks Rahandusminister määrus 42 01.01.2014 - 30.06.2017
Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised Rahandusminister määrus 32 01.09.2013 - 30.06.2017
Täiendavad nõuded vabatsooni ja vabalao, seal tegutsemise ning tegutsemisloa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta Rahandusminister määrus 7 12.07.2013 - 30.06.2017
Tollioksjoni korraldamise kord Rahandusminister määrus 88 08.04.2013 - 30.06.2017
Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord Rahandusminister määrus 30 01.12.2012 - 30.06.2017

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json