Kriminaalmenetluse seadustik (lühend - KrMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 125 06.10.2023 - …
Riikliku süüteomenetluse biomeetriaregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 87 06.10.2023 - …
Kohtule dokumentide esitamise kord Justiitsminister määrus 59 01.09.2023 - …
Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 22 28.08.2023 - …
Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 263 08.07.2023 - …
Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 322 08.04.2023 - …
Kättetoimetamisportaali teenuse nõuded Justiitsminister määrus 18 10.07.2022 - …
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord Justiitsminister määrus 7 01.01.2022 - …
Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord Justiitsminister määrus 49 26.07.2021 - …
E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord Justiitsminister määrus 14 14.06.2021 - …
Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus Vabariigi Valitsus määrus 60 10.05.2019 - …
Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 124 13.04.2019 - …
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord Justiitsminister määrus 28 28.04.2018 - …
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 12.03.2018 - …
Kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamise kord Justiitsminister määrus 26 23.12.2017 - …
Üldkasutatava elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite pealtkuulamisest või -vaatamisest teavitamise vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 17 09.07.2017 - …
Euroopa uurimismääruse kättesaamise teavituse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 18 09.07.2017 - …
Euroopa uurimismääruse vormi kehtestamine Justiitsminister määrus 16 09.07.2017 - …
Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord Justiitsminister määrus 40 14.02.2016 - …
Kaitsjast loobumise taotluse näidisvormi kehtestamine Justiitsminister määrus 40 14.02.2016 - …

Kokku: 46| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json