Tsiviilkohtumenetluse seadustik (lühend - TsMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohtu registriosakonna kodukord Justiitsminister määrus 60 01.09.2023 - …
Kohtule dokumentide esitamise kord Justiitsminister määrus 59 01.09.2023 - …
Kohtu kinnistusosakonna kodukord Justiitsminister määrus 24 01.05.2023 - …
Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 322 08.04.2023 - …
Kättetoimetamisportaali teenuse nõuded Justiitsminister määrus 18 10.07.2022 - …
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord Justiitsminister määrus 7 01.01.2022 - …
E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 111 12.03.2018 - …
Kohtuistungite helisalvestamise ja digitaalse protokolli vormistamise kord Justiitsminister määrus 26 23.12.2017 - …
Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord Tervise- ja tööminister määrus 5 30.01.2016 - …
Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus Justiitsminister määrus 26 10.08.2015 - …
Kohtulahendi alusel Eesti Vabariigile tasumisele kuuluva nõude täitmiseks vajalike andmete loetelu ja nende vormistamisele esitatavad tehnilised nõuded Justiitsminister määrus 21 01.07.2014 - …
Menetlusabi taotluse ning sellele lisatava teatise näidisvorm ja näidisvormis sisalduvate andmete loetelu Justiitsminister määrus 32 01.11.2013 - …
Ülalpidamiskohustuste määruse rakendamise määrus Justiitsminister määrus 30 17.06.2011 - …
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 61 punkti c alusel vastuvõetud määruste rakendamine Justiitsminister määrus 34 01.01.2006 - …
Kohtu poolt asitõendite arvelevõtmise, hoidmise, üleandmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 313 01.01.2006 - …

Kokku: 15| Näitan: 1 - 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json