Relvaseadus (lühend - RelvS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõjaväerelvade, nende laskemoona ja lahingumoona käitlemise ning üleandmise kord Kaitseminister määrus 9 17.04.2020 - …
Teenistusrelvade ja nende laskemoona ning lahingumoona liigid ja teenistusrelvade, nende laskemoona ja lahingumoona, tulirelva osade käitlemise ning üleandmise kord Siseminister määrus 19 06.04.2020 - …
Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid Siseminister määrus 28 01.03.2020 - 18.10.2020
Relva ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise dokumentide vormid ja Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord Siseminister määrus 6 01.03.2020 - …
Nõuded relva ja laskemoona müügikohale Siseminister määrus 89 01.03.2020 - …
Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid Siseminister määrus 83 01.03.2020 - 31.12.2021
Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused Siseminister määrus 90 01.03.2020 - 22.05.2020
Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele Siseminister määrus 13 29.03.2019 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus Siseminister määrus 23 15.03.2019 - …
Tulirelva, tulirelva oluliste osade, akustilise relva, laskekõlbmatu relva ja laskemoona markeerimise nõuded Vabariigi Valitsus määrus 1 07.01.2019 - …
Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord Siseminister määrus 13 01.01.2019 - 30.06.2020
Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm Siseminister määrus 14 22.07.2018 - …
Sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona käitlemise nõuded ja kord Kaitseminister määrus 11 16.07.2018 - …
Sõjaväerelvade registri põhimäärus Kaitseminister määrus 7 06.07.2018 - …
Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ja eriloa vorm Siseminister määrus 13 01.07.2018 - …
Isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm Siseminister määrus 12 01.07.2018 - …
Relvastatud pardasaatja ja teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord Siseminister määrus 6 28.10.2017 - …
Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise kord Siseminister määrus 12 01.04.2015 - …
Tüübikinnituse teostamise kord Siseminister määrus 28 01.04.2015 - …
Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 179 01.04.2015 - …

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json