Muinsuskaitseseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 220 25.11.2016 - …
Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 155 25.11.2016 - …
Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 218 25.11.2016 - …
Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 219 25.11.2016 - …
Rebala muinsuskaitseala põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 21 26.02.2016 - …
Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord Kultuuriminister määrus 4 11.07.2015 - 30.04.2019
Riigieelarvest mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 294 01.01.2013 - 30.04.2019
Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord Vabariigi Valitsus määrus 286 22.06.2012 - 30.04.2019
Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid Kultuuriminister määrus 16 01.09.2011 - 30.04.2019
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord Kultuuriminister määrus 14 11.07.2011 - 30.04.2019
Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord Kultuuriminister määrus 15 11.07.2011 - 30.04.2019
Veealusele mälestisele sukeldumise loa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ning selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord, veealusele mälestisele sukeldumise loa vorm Kultuuriminister määrus 9 25.06.2011 - 30.04.2019
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa väljaandmise ja otsimisest aruandmise kord, kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa vorm Kultuuriminister määrus 11 25.06.2011 - 30.04.2019
Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord Kultuuriminister määrus 10 25.06.2011 - 30.04.2019
Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis Kultuuriminister määrus 12 25.06.2011 - 30.04.2019
Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise kord Vabariigi Valitsus määrus 217 01.06.2011 - 30.04.2019
Kultuuriväärtusega leiu leidjale leiuautasu maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 54 01.06.2011 - 30.04.2019
Muinsuskaitse Nõukogu põhimäärus Kultuuriminister määrus 6 01.06.2011 - 30.04.2019
Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 195 23.09.2006 - …
Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 67 24.03.2006 - …

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json