Toote nõuetele vastavuse seadus (lühend - TNVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reoveesettest toote valmistamise nõuded Keskkonnaminister määrus 24 21.02.2020 - …
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 18 01.11.2019 - …
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 29 26.07.2019 - …
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele Majandus- ja taristuminister määrus 32 26.07.2019 - …
Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 19 03.06.2019 - …
Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 122 13.04.2019 - …
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 46 01.03.2019 - …
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 22.02.2019 - …
Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 22.02.2019 - …
Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 25 22.02.2019 - …
Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 17 22.02.2019 - …
Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 37 22.02.2019 - …
Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 22.02.2019 - …
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 11 22.02.2019 - …
Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele Majandus- ja taristuminister määrus 59 22.02.2019 - …
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 91 22.02.2019 - …
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 74 22.02.2019 - …
Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele Keskkonnaminister määrus 40 12.10.2018 - …
Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 54 16.09.2016 - 31.12.2020
Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks Vabariigi Valitsus määrus 123 18.03.2016 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json