Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Majandus- ja taristuminister määrus 43 01.01.2019 - …
Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 4 21.12.2018 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.10.2018 - 04.08.2019
Alarmsõidukijuhi koolituse kord, pädevusnõuded, koolituse õppekava, koolitustunnistuse vorm ja liiklusregistrisse kantavad andmed Majandus- ja taristuminister määrus 48 18.08.2018 - …
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud Vabariigi Valitsus määrus 80 13.07.2018 - …
Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 54 13.07.2018 - …
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 114 06.07.2018 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 01.06.2018 - 21.07.2019
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 01.06.2018 - 25.08.2019
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 07.05.2018 - 30.04.2020
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 30.04.2018 - 25.08.2019
Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem Majandus- ja taristuminister määrus 89 01.03.2018 - …
Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 12 01.03.2018 - …
Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 01.01.2018 - 30.04.2020
Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad Majandus- ja taristuminister määrus 71 22.12.2017 - …
Teekasutustasu ja teenustasu tasumise ning tagastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 66 20.12.2017 - …
Teekasutustasu andmekogu põhimäärus Majandus- ja taristuminister määrus 65 20.12.2017 - …
Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi taotlemise ja väljastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 62 02.12.2017 - 31.12.2020
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 17.11.2017 - 31.01.2020
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 17.11.2017 - 31.01.2020

Kokku: 65| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json