Loomakaitseseadus (lühend - LoKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid Põllumajandusminister määrus 3 07.06.2019 - 31.12.2020
Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta Põllumajandusminister määrus 22 31.05.2019 - …
Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid Põllumajandusminister määrus 94 19.04.2019 - …
Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded Maaeluminister määrus 53 13.04.2019 - …
Nende loomaliikide ja alamliikide loetelu, kuhu kuuluvaid loomi on lubatud loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel kasutada Maaeluminister määrus 36 08.06.2018 - …
Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks Vabariigi Valitsus määrus 161 01.09.2015 - …
Nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta Põllumajandusminister määrus 88 11.05.2015 - …
Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kord Põllumajandusminister määrus 93 01.01.2013 - …
Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele Põllumajandusminister määrus 80 14.12.2012 - …
Nõuded broilerite pidamise, selleks ettenähtud ruumi või ehitise ja broilerite pidamise koolituse kohta Põllumajandusminister määrus 84 01.08.2010 - …
Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta Põllumajandusminister määrus 91 01.09.2009 - …
Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta Põllumajandusminister määrus 90 01.09.2009 - …
Lemmikloomade pidamise nõuded Põllumajandusminister määrus 76 12.07.2009 - …
Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele Põllumajandusminister määrus 78 20.07.2008 - …
Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded Vabariigi Valitsus määrus 245 01.10.2007 - …
Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele Põllumajandusminister määrus 59 26.12.2003 - …
Geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse tegemise riskianalüüsi koostamise nõuded ja riskianalüüsis esitatavad andmed Vabariigi Valitsus määrus 377 16.12.2002 - …
Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord Vabariigi Valitsus määrus 130 01.06.2002 - …

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json