Loomatauditõrje seadus (lühend - LTTS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord Põllumajandusminister määrus 128 01.07.2019 - …
Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 99 19.04.2019 - …
Põllumajandusloomade registri põhimäärus Maaeluminister määrus 28 15.03.2019 - …
Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 179 01.05.2018 - 13.12.2019
Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord Põllumajandusminister määrus 134 09.04.2018 - …
Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded Põllumajandusminister määrus 37 01.04.2018 - …
Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded Põllumajandusminister määrus 105 01.04.2018 - …
Lindude gripi tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 111 01.04.2018 - …
Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded Põllumajandusminister määrus 48 01.04.2018 - …
Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord Põllumajandusminister määrus 6 01.04.2018 - …
Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded Põllumajandusminister määrus 19 01.04.2018 - …
Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 17 01.04.2018 - …
Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 4 01.04.2018 - …
Toorpiima käitlemise hügieeninõuded Põllumajandusminister määrus 71 01.04.2018 - …
Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded Põllumajandusminister määrus 73 01.04.2018 - 13.12.2019
Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 79 01.04.2018 - 13.12.2019
Salmonellooside tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 39 01.04.2018 - 13.12.2019
Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 16 01.04.2018 - 13.12.2019
Aujeszky haiguse tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 78 01.04.2018 - 13.12.2019
Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri Põllumajandusminister määrus 23 01.04.2018 - 13.12.2019

Kokku: 38| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json