Avaliku teenistuse seadus (lühend - ATS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis Siseminister määrus 38 21.07.2020 - …
Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 92 11.05.2020 - …
Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 75 17.04.2020 - …
Ametnike koolituse kord Vabariigi Valitsus määrus 90 28.03.2020 - …
Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord Vabariigi Valitsus määrus 76 01.06.2019 - …
Päästeameti teenistuskohtade koosseis Siseminister määrus 17 01.06.2019 - …
Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks Siseminister määrus 21 01.05.2019 - …
Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise kord Vabariigi Valitsus määrus 91 20.04.2019 - …
Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister määrus 15 01.06.2018 - …
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr Vabariigi Valitsus määrus 112 01.03.2018 - …
Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 115 01.02.2018 - …
Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord Vabariigi Valitsus määrus 100 01.01.2018 - …
Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis Siseminister määrus 28 13.10.2017 - …
Ametniku hukkumise või surma korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord ning avalduse vorm Vabariigi Valitsus määrus 65 01.07.2016 - …
Ametniku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime ning ajutise töövõimetuse korral makstava hüvitise, ametniku matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ja väljamaksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 41 01.07.2016 - …
Ametnikueetika nõukogu töökorralduse alused Vabariigi Valitsus määrus 111 22.05.2015 - …
Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded Justiitsminister määrus 19 04.04.2015 - …
Ametnike värbamise ja valiku kord Vabariigi Valitsus määrus 113 01.04.2013 - …
Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded Vabariigi Valitsus määrus 114 01.04.2013 - …
Ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude ja palgajuhendite esitamise ja kooskõlastamise ajakava Rahandusminister määrus 49 07.12.2012 - …

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json