Isikut tõendavate dokumentide seadus (lühend - ITDS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord Välisminister määrus 6 07.09.2019 - …
Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded Siseminister määrus 62 29.04.2019 - …
Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord Siseminister määrus 25 30.03.2019 - …
Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord Välisminister määrus 7 03.12.2018 - …
Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg Siseminister määrus 27 03.12.2018 - …
Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 25 03.12.2018 - …
Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg Siseminister määrus 26 03.12.2018 - 30.09.2020
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad Siseminister määrus 77 05.02.2018 - 12.01.2020
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 78 05.02.2018 - 12.01.2020
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 86 31.01.2017 - …
Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded Siseminister määrus 36 18.01.2017 - …
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Siseminister määrus 56 01.01.2017 - 10.05.2020
Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa vorm, tehniline kirjeldus ning neile kantavate andmete loetelu Välisminister määrus 8 08.01.2016 - …
Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Välisminister määrus 9 08.01.2016 - …
Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Välisminister määrus 10 08.01.2016 - 12.01.2020
Meremehe teenistusraamatu vorm, tehniline kirjeldus ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 51 01.01.2016 - …
Välismaalase passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 52 01.01.2016 - …
Meresõidutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja tunnistusele kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 53 01.01.2016 - …
Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 54 01.01.2016 - …
Eesti kodaniku passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 55 01.01.2016 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json