Isikut tõendavate dokumentide seadus (lühend - ITDS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord Välisminister määrus 6 07.09.2019 - …
Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded Siseminister määrus 62 29.04.2019 - …
Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord Siseminister määrus 25 30.03.2019 - …
Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord Välisminister määrus 7 03.12.2018 - …
Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg Siseminister määrus 26 03.12.2018 - …
Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg Siseminister määrus 27 03.12.2018 - …
Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 25 03.12.2018 - …
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad Siseminister määrus 77 05.02.2018 - 12.01.2020
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 78 05.02.2018 - 12.01.2020
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 86 31.01.2017 - …
Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded Siseminister määrus 36 18.01.2017 - …
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Siseminister määrus 56 01.01.2017 - …
Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa vorm, tehniline kirjeldus ning neile kantavate andmete loetelu Välisminister määrus 8 08.01.2016 - …
Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Välisminister määrus 9 08.01.2016 - …
Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu Välisminister määrus 10 08.01.2016 - 12.01.2020
Meremehe teenistusraamatu vorm, tehniline kirjeldus ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 51 01.01.2016 - …
Välismaalase passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 52 01.01.2016 - …
Meresõidutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja tunnistusele kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 53 01.01.2016 - …
Diplomaatilise passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 54 01.01.2016 - …
Eesti kodaniku passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Siseminister määrus 55 01.01.2016 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json