Jäätmeseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded Keskkonnaminister määrus 21 01.08.2020 - …
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 49 30.06.2020 - …
Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta Keskkonnaminister määrus 12 29.05.2020 - …
Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded Keskkonnaminister määrus 7 21.02.2020 - …
Reoveesettest toote valmistamise nõuded Keskkonnaminister määrus 24 21.02.2020 - …
Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu Keskkonnaminister määrus 70 01.01.2020 - …
Probleemtooteregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 13 01.01.2020 - …
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 33 01.01.2020 - …
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 38 01.01.2020 - …
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 65 05.07.2019 - …
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid Keskkonnaminister määrus 44 12.06.2019 - …
Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 19 03.06.2019 - …
Nõuded põlevkiviõli tootmisprotsessi lisatavale rehvihakkele Keskkonnaminister määrus 40 12.10.2018 - …
Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord Keskkonnaminister määrus 41 23.01.2017 - …
Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus Keskkonnaminister määrus 77 01.01.2017 - …
Metallijäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 26 26.08.2016 - …
Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud Vabariigi Valitsus määrus 148 24.06.2016 - …
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused Keskkonnaminister määrus 4 01.01.2016 - …
Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 22 01.01.2016 - …
Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2016 - …

Kokku: 36| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json