Kaitseliidu seadus (lühend - KaLS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu Kaitseminister määrus 31 28.01.2019 - 30.06.2019
Kaitseliidu kodukord Vabariigi Valitsus määrus 151 01.01.2019 - 08.08.2019
Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded Kaitseminister määrus 2 01.09.2018 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 26 20.08.2018 - …
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord Kaitseminister määrus 7 16.07.2018 - …
Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 5 01.06.2018 - 30.06.2019
Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 17 01.06.2018 - 30.06.2019
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 3 22.05.2018 - 30.06.2019
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 16 01.01.2018 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.07.2017 - …
Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 16 06.02.2017 - 30.06.2019
Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid Kaitseminister määrus 25 01.01.2017 - …
Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kord Kaitseminister määrus 27 01.01.2016 - …
Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus Kaitseminister määrus 18 01.09.2015 - 30.06.2019
Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm Kaitseminister määrus 14 01.07.2015 - …
Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm Kaitseminister määrus 15 01.07.2015 - …
Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord Kaitseminister määrus 5 01.04.2015 - 30.06.2019
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded Kaitseminister määrus 6 30.03.2015 - …
Kaitseliidu kaasamise tingimused ja kord küberturvalisuse tagamisel Vabariigi Valitsus määrus 108 13.07.2014 - …
Kaitseliidu valvuri käesideme ja embleemi kirjeldus ning kandmise kord Kaitseminister määrus 39 15.07.2013 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json