Kaitseväeteenistuse seadus (lühend - KVTS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord Kaitseminister määrus 33 20.10.2019 - …
Psühholoogilise abi ja sotsiaalteenuse tagamine ning töövõimetuse või puudega seotud lisakulu katmise tingimused, kord ja ulatus Kaitseminister määrus 11 20.10.2019 - …
Kaitseväelase ja asendusteenistuja poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord Kaitseminister määrus 12 20.10.2019 - …
2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus Kaitseminister määrus 16 30.09.2019 - 07.11.2020
2020. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine Kaitseminister määrus 15 14.09.2019 - 21.06.2020
2019. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2021. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus Kaitseminister määrus 14 15.07.2019 - 31.12.2021
2018. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2020. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus Kaitseminister määrus 22 15.07.2019 - 31.12.2020
2020. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2022. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus Kaitseminister määrus 17 15.07.2019 - 31.12.2022
Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord Kaitseminister määrus 26 31.05.2019 - 13.02.2020
Tegevväelase ressursimahuka koolituse kulu arvestamine ja hüvitamine ning määramata tähtajaga tegevteenistuses olemise kohustuse määramise kord Kaitseminister määrus 8 01.05.2019 - 10.05.2020
Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord Kaitseminister määrus 51 01.04.2019 - …
Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu Kaitseminister määrus 19 01.04.2019 - …
Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 8 01.04.2019 - 13.11.2020
Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 1 01.01.2019 - …
2019. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine Kaitseminister määrus 15 21.10.2018 - 31.12.2019
Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord Kaitseminister määrus 25 03.08.2018 - …
Tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestik Kaitseminister määrus 12 07.07.2018 - …
Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 54 01.07.2018 - 16.04.2020
Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 49 01.03.2018 - …
Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine Kaitseminister määrus 9 09.02.2018 - 01.03.2020

Kokku: 48| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json