Keskkonnatasude seadus (lühend - KeTS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 22 01.07.2019 - 31.12.2019
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2019. aastal Keskkonnaminister määrus 46 29.06.2019 - 31.12.2019
Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, toetatavad tegevused, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord Keskkonnaminister määrus 13 08.04.2019 - 31.12.2019
Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu ja allkirjastamise kohta, elektroonilise teabevahetuse kohta ning automaatsete haldusaktide ja dokumentide loetelu Keskkonnaminister määrus 34 01.04.2019 - …
Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2019. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 97 08.03.2019 - 31.12.2019
Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad Vabariigi Valitsus määrus 75 01.01.2019 - …
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine Keskkonnaminister määrus 40 01.01.2018 - …
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 01.12.2017 - …
Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist Vabariigi Valitsus määrus 169 01.01.2016 - …
Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 30 01.06.2013 - …

Kokku: 10| Näitan: 1- 10|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane