Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus (lühend - STS2007_2013)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine Vabariigi Valitsus määrus 111 03.05.2019 - …
Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 278 21.09.2018 - …
Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 121 01.09.2018 - …
Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord Regionaalminister määrus 8 01.01.2018 - …
Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused Regionaalminister määrus 10 01.01.2018 - …
Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord Vabariigi Valitsus määrus 211 28.04.2017 - …
Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Haridus- ja teadusminister määrus 23 04.12.2015 - …
Meetme "Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine" tingimused Sotsiaalminister määrus 15 13.11.2015 - …
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 15 26.10.2015 - …
Meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimused Regionaalminister määrus 7 12.10.2015 - …
Meetme «Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine» tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord Regionaalminister määrus 4 01.09.2015 - …
Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Regionaalminister määrus 3 01.09.2015 - …
Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused Regionaalminister määrus 7 01.09.2015 - …
Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused Regionaalminister määrus 3 01.09.2015 - …
Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ tingimused Keskkonnaminister määrus 9 17.08.2015 - …
Meetme “Keskkonnajärelevalve arendamine“ tingimused Keskkonnaminister määrus 25 11.08.2015 - …
Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 65 10.08.2015 - …
Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 29.06.2015 - …
Säästva transpordi arendamise toetamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 17.05.2015 - …
Meetme «Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Sotsiaalminister määrus 43 16.03.2015 - …

Kokku: 99| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json