Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (lühend - STS2014_2020)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Starditoetus Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister määrus 20 12.07.2019 - …
Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused Ettevõtlusminister määrus 28 12.07.2019 - …
Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord Kultuuriminister määrus 12 07.07.2019 - …
Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse Haridus- ja teadusminister määrus 1 22.06.2019 - …
Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused Majandus- ja taristuminister määrus 135 21.06.2019 - …
„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 47 14.06.2019 - …
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Haridus- ja teadusminister määrus 32 14.06.2019 - …
Perioodi 2014–2020 tööstusettevõtja tootearenduse toetus Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister määrus 35 02.06.2019 - …
Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks Riigihalduse minister määrus 5 13.05.2019 - …
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 24 29.04.2019 - …
Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused Majandus- ja taristuminister määrus 3 27.04.2019 - …
Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused Tervise- ja tööminister määrus 20 20.04.2019 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 44 05.04.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 27 01.04.2019 - …
Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023 Riigihalduse minister määrus 35 01.04.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” jaoks avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 17 01.04.2019 - …
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord Siseminister määrus 4 18.03.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” Siseminister määrus 7 18.03.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” Siseminister määrus 9 18.03.2019 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas Sotsiaalkaitseminister määrus 26 18.03.2019 - …

Kokku: 75| Näitan: 1- 20|Näita kõiki