Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tabasalu Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 47 11.10.2019 - …
Saaremaa Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 48 11.10.2019 - …
Laagri Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 46 11.10.2019 - …
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord Vabariigi Valitsus määrus 107 01.09.2019 - …
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 21 08.07.2019 - 31.08.2020
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 18.03.2019 - …
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 5 08.03.2019 - …
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded Haridus- ja teadusminister määrus 30 25.01.2019 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 122 01.01.2019 - …
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2019. aastal Vabariigi Valitsus määrus 121 01.01.2019 - 31.12.2019
Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 69 01.01.2019 - …
Kosejõe Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 30 07.09.2018 - …
Rapla Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 03.09.2018 - …
2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusminister määrus 33 01.09.2018 - 31.08.2021
Kohtla-Järve Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 18 21.05.2018 - …
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 6 09.03.2018 - …
Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Haridus- ja teadusminister määrus 5 05.03.2018 - 31.08.2020
Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord Haridus- ja teadusminister määrus 4 02.03.2018 - …
Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 31 23.02.2018 - …
Raikküla Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 33 23.02.2018 - …

Kokku: 70| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json