Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 18.03.2019 - …
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 5 08.03.2019 - …
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded Haridus- ja teadusminister määrus 30 25.01.2019 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 122 01.01.2019 - …
Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 69 01.01.2019 - …
Kosejõe Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 30 07.09.2018 - …
Rapla Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 03.09.2018 - …
Kohtla-Järve Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 18 21.05.2018 - …
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 6 09.03.2018 - …
Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Haridus- ja teadusminister määrus 5 05.03.2018 - …
Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord Haridus- ja teadusminister määrus 4 02.03.2018 - …
Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 31 23.02.2018 - …
Vaeküla Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 28 23.02.2018 - …
Raikküla Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 33 23.02.2018 - …
Läänemaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 32 23.02.2018 - …
Ahtme Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 29 23.02.2018 - …
Maarjamaa Hariduskolleegiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 49 23.02.2018 - …
Tartu Emajõe Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 59 23.02.2018 - …
Pärnu Koidula Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 33 23.02.2018 - …
Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 53 23.02.2018 - …

Kokku: 66| Näitan: 1- 20|Näita kõiki