Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Haridus- ja teadusminister määrus 43 01.09.2020 - …
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 54 01.08.2020 - …
Gümnaasiumi riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 2 01.08.2020 - …
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord Vabariigi Valitsus määrus 107 01.08.2020 - …
Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 01.08.2020 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 01.08.2020 - …
Põhikooli riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 1 17.07.2020 - …
Õpilase tunnustamise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 37 11.05.2020 - …
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 44 11.05.2020 - …
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 182 09.05.2020 - …
Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord Haridus- ja teadusminister määrus 43 03.05.2020 - …
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 17.02.2020 - …
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 3 07.02.2020 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 98 01.01.2020 - …
Tabasalu Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 47 11.10.2019 - …
Saaremaa Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 48 11.10.2019 - …
Laagri Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 46 11.10.2019 - …
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded Haridus- ja teadusminister määrus 30 25.01.2019 - …
Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 69 01.01.2019 - …
Kosejõe Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 30 07.09.2018 - …

Kokku: 66| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json