Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Haridus- ja teadusminister määrus 43 01.09.2020 - …
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 54 20.01.2020 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 98 01.01.2020 - …
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 5 09.11.2019 - …
Tabasalu Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 47 11.10.2019 - …
Saaremaa Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 48 11.10.2019 - …
Laagri Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 46 11.10.2019 - …
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord Vabariigi Valitsus määrus 107 01.09.2019 - …
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 18.03.2019 - …
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded Haridus- ja teadusminister määrus 30 25.01.2019 - …
Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 69 01.01.2019 - …
Kosejõe Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 30 07.09.2018 - …
Rapla Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 03.09.2018 - …
Kohtla-Järve Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 18 21.05.2018 - …
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 6 09.03.2018 - …
Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord Haridus- ja teadusminister määrus 4 02.03.2018 - …
Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 31 23.02.2018 - …
Raikküla Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 33 23.02.2018 - …
Läänemaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 32 23.02.2018 - …
Ahtme Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 29 23.02.2018 - …

Kokku: 67| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json