Päästeseadus (lühend - PäästeS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 36 18.11.2019 - 14.07.2020
Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus Siseminister määrus 38 21.09.2018 - …
Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord Siseminister määrus 57 21.09.2018 - 14.07.2020
Päästetööl osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus Siseminister määrus 15 21.09.2018 - 14.07.2020
Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord Vabariigi Valitsus määrus 5 01.01.2018 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.07.2017 - …
Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 26 01.07.2017 - …
Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 18 01.01.2012 - …
Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord Siseminister määrus 54 01.01.2012 - 14.07.2020
Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 134 01.01.2012 - 14.07.2020
Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord Siseminister määrus 61 01.01.2012 - 14.07.2020
Rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord Vabariigi Valitsus määrus 51 14.05.2011 - …
Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord Siseminister määrus 50 03.10.2010 - 14.07.2020

Kokku: 13| Näitan: 1- 13|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json