Rahvatervise seadus (lühend - RTerS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Raseduse infosüsteemi põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 28 25.03.2019 - …
Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 15 15.03.2019 - …
Müokardiinfarktiregistri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 18 15.03.2019 - …
Vähi sõeluuringute registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 19 15.03.2019 - …
Tuberkuloosiregistri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 16 15.03.2019 - …
Vähiregistri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 17 15.03.2019 - …
Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus Sotsiaalminister määrus 59 03.02.2018 - …
Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded Sotsiaalminister määrus 4 03.02.2018 - …
Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri Tervise- ja tööminister määrus 39 01.11.2017 - …
Tervisekaitsenõuded lasteluttidele Sotsiaalminister määrus 14 04.06.2017 - …
Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid Sotsiaalminister määrus 42 11.02.2017 - …
Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele Sotsiaalminister määrus 28 13.02.2016 - …
Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile Sotsiaalkaitseminister määrus 75 01.01.2016 - …
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele Sotsiaalminister määrus 36 20.07.2015 - …
Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded Sotsiaalminister määrus 58 31.03.2014 - …
Tervisekaitsenõuded koolidele Vabariigi Valitsus määrus 84 01.09.2013 - …
Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis Sotsiaalminister määrus 8 23.04.2012 - …
Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele Sotsiaalminister määrus 7 01.04.2012 - …
Nõuded suplusveele ja supelrannale Vabariigi Valitsus määrus 74 01.01.2012 - 30.09.2019
Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule Vabariigi Valitsus määrus 131 14.10.2011 - …

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki