Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tervise infosüsteemi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 138 01.07.2019 - 01.03.2020
Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind Tervise- ja tööminister määrus 72 01.07.2019 - 31.03.2020
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 06.05.2019 - 14.09.2019
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 53 06.05.2019 - 14.09.2019
Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele Tervise- ja tööminister määrus 27 25.03.2019 - 30.12.2019
Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 23 15.03.2019 - …
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend Tervise- ja tööminister määrus 65 15.03.2019 - …
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 21 15.03.2019 - 30.12.2019
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded Sotsiaalminister määrus 128 18.01.2019 - …
Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv Tervise- ja tööminister määrus 57 18.01.2019 - …
Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal Tervise- ja tööminister määrus 23 18.01.2019 - …
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 51 01.01.2019 - …
Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord Vabariigi Valitsus määrus 119 01.01.2019 - …
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded Tervise- ja tööminister määrus 73 01.01.2019 - …
Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu Tervise- ja tööminister määrus 60 01.01.2019 - …
Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ja logide säilitamise tähtaeg Tervise- ja tööminister määrus 48 23.11.2018 - …
Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu Sotsiaalminister määrus 110 01.07.2018 - …
Haiglavõrgu arengukava Vabariigi Valitsus määrus 105 07.04.2018 - …
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 116 19.03.2018 - …
Riigieelarve eraldise arvestamise alused, eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad ja andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 188 01.01.2018 - …

Kokku: 47| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json