Välissuhtlemisseadus (lühend - VäSS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eeltäidetud viisataotluse andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus Välisminister määrus 3 09.02.2019 - …
Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord Välisminister määrus 7 03.12.2018 - …
Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 278 21.09.2018 - …
Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 121 01.09.2018 - …
Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 55 13.07.2018 - 31.12.2025
Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid Välisminister määrus 8 25.11.2017 - …
Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu põhimäärus Välisminister määrus 3 21.08.2017 - …
Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 8 12.08.2017 - …
Välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja kord Välisminister määrus 5 15.05.2017 - …
Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatava programmi „Riskilapsed ja -noored” toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 10 27.01.2017 - 31.12.2021
Eesti arengukoostöö andmekogu põhimäärus Välisminister määrus 1 23.01.2017 - …
Aukonsulite andmekogu põhimäärus Välisminister määrus 6 12.06.2015 - …
Välislepingute andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus Välisminister määrus 9 13.06.2014 - …
Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 78 01.06.2013 - 31.12.2021
Euroopa Kohtu eelotsusemenetluste ja Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluste andmekogu asutamine ning andmekogu põhimäärus Välisminister määrus 20 27.01.2013 - …
Välisesinduse juurde kuuluva esinduse juhi residentsi kasutamise, sisustamise ja kulude hüvitamise alused ning kord Välisminister määrus 6 01.10.2012 - …
Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele Vabariigi Valitsus määrus 251 01.01.2011 - …
Euroopa Liidu toetuse ja välisabi taotlemise ning kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 140 25.05.2007 - …
Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused ja kord ning taotluse vorm Välisminister määrus 13 01.01.2007 - …
Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust ja valitsusasutuse ametkondlikust välislepingust Välisministeeriumile teatamise kord Välisminister määrus 5 01.01.2007 - …

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json