Politsei ja piirivalve seadus (lühend - PPVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord Siseminister määrus 35 18.05.2014 - 05.09.2014
Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord Siseminister määrus 21 02.05.2014 - 19.04.2015
Isiku kinnipidamise dokumenteerimise kord Siseminister määrus 59 31.03.2014 - 30.06.2014
Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord Siseminister määrus 15 29.03.2014 - 30.06.2014
Kaitsepolitseiameti politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad ja teenistusastmetasu suurus Siseminister määrus 17 26.01.2014 - 31.12.2014
Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused Siseminister määrus 18 20.01.2014 - 31.12.2014
Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 83 13.12.2013 - 13.03.2015
Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus Siseminister määrus 91 29.06.2013 - 30.06.2014
Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, töövõimetuse ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus Vabariigi Valitsus määrus 82 31.05.2013 - 30.06.2016
Schengeni infosüsteemi riikliku registri pidamise põhimäärus Siseminister määrus 93 21.04.2013 - 14.03.2019
Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord Siseminister määrus 3 12.04.2013 - 08.11.2015
Isikuankeedi vorm Siseminister määrus 96 12.04.2013 - 11.12.2016
Politsei andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 92 08.04.2013 - 31.12.2016
Politsei ja piirivalve seaduse alusel tehtud jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamise ja säilitamise ning jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord Siseminister määrus 7 02.03.2013 - …
Isiku salajasele koostööle kaasamise dokumenteerimise kord Siseminister määrus 2 21.01.2013 - …
Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale Siseminister määrus 10 21.09.2012 - 20.09.2018
Vabatahtliku merepäästja kulutuste hüvitamise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 74 14.09.2012 - …
Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus Vabariigi Valitsus määrus 237 14.09.2012 - …
Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele Siseminister määrus 8 01.09.2012 - 20.12.2014
Välisriigi politseiametniku Eesti territooriumil piiriülese jälitamisega seotud toimingute dokumenteerimise kord Siseminister määrus 64 01.01.2012 - …

Kokku: 47| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json