Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 01.08.2014 - 04.12.2015
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 13.07.2014 - 30.04.2015
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord Vabariigi Valitsus määrus 107 13.07.2014 - 31.12.2017
Õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded Haridus- ja teadusminister määrus 9 12.07.2014 - 30.11.2015
Koolitusloa vorm Haridus- ja teadusminister määrus 54 01.07.2014 - 31.12.2014
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2014/2015. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 19 30.05.2014 - 27.11.2014
2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 39 13.05.2014 - 04.09.2014
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 26.04.2014 - 28.03.2015
Gümnaasiumi riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 2 28.03.2014 - 31.08.2014
Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad Haridus- ja teadusminister määrus 7 17.03.2014 - 31.12.2015
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 5 03.03.2014 - 08.03.2015
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2014. aastal Vabariigi Valitsus määrus 165 01.01.2014 - 31.12.2014
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 179 01.01.2014 - 31.12.2014
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 40 01.01.2014 - 05.02.2015
Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord Haridus- ja teadusminister määrus 34 11.11.2013 - …
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 59 26.09.2013 - 15.01.2015
Kõpu Internaatkooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 55 06.09.2013 - 31.08.2014
Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 53 06.09.2013 - 19.10.2014
Kaelase Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 41 06.09.2013 - 30.06.2015
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 50 06.09.2013 - 30.06.2015

Kokku: 67| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json