Ravimiseadus (lühend - RavS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ravimiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 35 13.05.2014 - 13.05.2016
Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu Sotsiaalminister määrus 31 12.04.2014 - 27.05.2016
Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord Sotsiaalminister määrus 28 28.03.2014 - …
Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 24 25.03.2014 - 14.07.2014
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sotsiaalminister määrus 30 25.03.2014 - 14.07.2014
Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri Sotsiaalminister määrus 38 25.03.2014 - 08.01.2015
Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord Sotsiaalminister määrus 40 24.02.2014 - …
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord Sotsiaalminister määrus 77 01.11.2013 - …
Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 148 23.09.2013 - 13.05.2016
Ravimite käitlemise tegevusloa taotlemise ning taotluste menetlemise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 33 13.05.2013 - 30.06.2014
Ravimite tootmise eeskiri Sotsiaalminister määrus 55 13.05.2013 - 21.12.2014
Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord¹ Sotsiaalminister määrus 26 13.05.2013 - …
Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 27 13.05.2013 - 27.05.2016
Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 22 13.05.2013 - …
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 130 27.04.2013 - 23.05.2016
Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste liigid ning muudatuste taotlemise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 13 21.07.2012 - …
Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 29 21.07.2012 - …
Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu Sotsiaalminister määrus 58 04.03.2011 - …
Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 59 04.03.2011 - …
Ravimite käitlemise tegevuslubade registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 01.03.2011 - 30.06.2014

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json