Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 18 01.11.2019 - …
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 29 26.07.2019 - …
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele Majandus- ja taristuminister määrus 32 26.07.2019 - …
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 46 01.03.2019 - …
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 22.02.2019 - …
Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 22.02.2019 - …
Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 25 22.02.2019 - …
Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 17 22.02.2019 - …
Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 37 22.02.2019 - …
Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 22.02.2019 - …
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 11 22.02.2019 - …
Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele Majandus- ja taristuminister määrus 59 22.02.2019 - …
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 74 22.02.2019 - …
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 91 22.02.2019 - …
Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 11.04.2015 - …
Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasin-kuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 82 17.10.2010 - …

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json