Tööstusheite seadus (lühend - THS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 44 30.11.2018 - 26.07.2020
Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba Vabariigi Valitsus määrus 89 28.09.2018 - …
Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 49 15.09.2018 - …
Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded Keskkonnaminister määrus 48 15.09.2018 - …
Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm Keskkonnaminister määrus 36 15.02.2016 - 31.12.2019
Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise kava ja lahustite kasutuskava koostamise nõuded ja rakendamise juhised Keskkonnaminister määrus 51 08.07.2013 - …
Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm Keskkonnaminister määrus 52 08.07.2013 - …
Jäätmepõletustehastest ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ja nende puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkivas heitvees sisalduvate dioksiinide ja furaanide samaväärsuskordajad Keskkonnaminister määrus 37 29.06.2013 - …
Saasteainete heite piirväärtused titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides ja heitvees Keskkonnaminister määrus 38 29.06.2013 - …
Nõuded saasteainete sisalduse regulaarsele mõõtmisele jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ning heitvees Keskkonnaminister määrus 39 29.06.2013 - …
Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid Keskkonnaminister määrus 40 29.06.2013 - …
Täpsemad nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehase käitamisele Keskkonnaminister määrus 41 29.06.2013 - …
Täpsustatud nõuded titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvate gaaside seire kohta Keskkonnaminister määrus 34 07.06.2013 - …

Kokku: 13| Näitan: 1- 13|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json