Taimekaitseseadus (lühend - TaimKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad Põllumajandusminister määrus 132 01.09.2019 - 30.06.2020
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri Põllumajandusminister määrus 116 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimetervise registri põhimäärus Maaeluminister määrus 21 01.09.2019 - 31.12.2020
Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord Vabariigi Valitsus määrus 86 01.09.2019 - 30.06.2020
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil Põllumajandusminister määrus 118 01.09.2019 - 30.06.2020
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord Põllumajandusminister määrus 96 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli Põllumajandusminister määrus 97 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord Põllumajandusminister määrus 32 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral Põllumajandusminister määrus 112 01.09.2019 - 30.06.2020
Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord Põllumajandusminister määrus 98 01.09.2019 - 30.06.2020
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld Põllumajandusminister määrus 94 01.09.2019 - 30.06.2020
Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord Vabariigi Valitsus määrus 176 01.09.2019 - 30.06.2020
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord Põllumajandusminister määrus 21 01.09.2019 - 30.06.2020
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded Põllumajandusminister määrus 50 01.09.2019 - 30.06.2020
Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 3 01.09.2019 - 13.12.2019
Taimekaitsevahendite registri põhimäärus Maaeluminister määrus 26 15.03.2019 - 31.12.2020
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2019. aastal Maaeluminister määrus 69 01.01.2019 - 31.12.2019
Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2019. aastal Maaeluminister määrus 68 01.01.2019 - 31.12.2019
Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded Põllumajandusminister määrus 90 01.01.2019 - 30.04.2020
Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile Põllumajandusminister määrus 63 01.06.2015 - …

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json