Välisõhu kaitse seadus (lühend - VÕKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 5 18.02.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 69 18.02.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud kolmandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 11 11.02.2013 - 20.04.2013
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud viiendast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 24 11.02.2013 - 20.04.2013
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 6 11.02.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud neljandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 20 11.02.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud kuuendast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 23 11.02.2013 - …
Rohelise investeerimisskeemi „Tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetus” tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 85 04.02.2013 - …
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 75 27.01.2013 - 20.04.2013
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 14 27.01.2013 - 20.04.2013
Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid Keskkonnaminister määrus 25 07.01.2013 - 31.05.2013
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 63 07.01.2013 - 20.04.2013
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud kolmandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 7 07.01.2013 - 20.04.2013
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord Rahandusminister määrus 1 07.01.2013 - 20.04.2013
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu Vabariigi Valitsus määrus 96 01.01.2013 - 09.10.2014
Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord Vabariigi Valitsus määrus 109 24.12.2012 - 31.12.2016
Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 69 17.11.2012 - 11.05.2014
Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused Keskkonnaminister määrus 55 16.11.2012 - 30.06.2013
Liikuvate saasteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vorm Vabariigi Valitsus määrus 55 08.09.2012 - 15.06.2013
Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 299 24.08.2012 - 15.06.2013

Kokku: 58| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json