Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haapsalu Viigi Kooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 56 05.08.2017 - 22.02.2018
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 40 05.08.2017 - 08.03.2018
Põhikooli riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 1 25.07.2017 - 16.02.2018
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 16 08.07.2017 - 01.02.2018
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 17 23.05.2017 - 25.03.2018
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 09.05.2017 - 16.02.2018
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 12 24.04.2017 - 31.03.2018
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 10.04.2017 - 22.03.2018
Viimsi Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 7 18.03.2017 - 22.02.2018
Rapla Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 18.03.2017 - 22.02.2018
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 159 03.01.2017 - 31.12.2017
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2017. aastal Vabariigi Valitsus määrus 154 01.01.2017 - 31.12.2017
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 17 26.09.2016 - 31.08.2017
2016/2017. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusminister määrus 29 01.09.2016 - 31.08.2017
Valga Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 53 01.09.2016 - 22.02.2018
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 44 30.05.2016 - …
Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 14 02.04.2016 - 31.08.2017
Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti Haridus- ja teadusminister määrus 13 01.04.2016 - …
Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 7 05.02.2016 - 22.02.2018
Põlva Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 05.02.2016 - 22.02.2018

Kokku: 76| Näitan: 1- 20|Näita kõiki