Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 17 23.05.2017 - 31.08.2018
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 09.05.2017 - …
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 12 24.04.2017 - …
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel Vabariigi Valitsus määrus 53 10.04.2017 - …
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 16 24.03.2017 - …
Viimsi Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 7 18.03.2017 - …
Rapla Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 18.03.2017 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 159 03.01.2017 - …
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2017. aastal Vabariigi Valitsus määrus 154 01.01.2017 - 31.12.2017
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 17 26.09.2016 - 31.08.2017
2016/2017. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusminister määrus 29 01.09.2016 - 31.08.2017
Valga Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 53 01.09.2016 - …
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord Haridus- ja teadusminister määrus 44 30.05.2016 - …
Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 14 02.04.2016 - 31.08.2017
Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti Haridus- ja teadusminister määrus 13 01.04.2016 - …
Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 7 05.02.2016 - …
Põlva Gümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 8 05.02.2016 - …
Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad Haridus- ja teadusminister määrus 7 01.01.2016 - …
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 54 21.12.2015 - …
Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 05.12.2015 - …

Kokku: 72| Näitan: 1- 20|Näita kõiki