Tulumaksuseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad Rahandusminister määrus 60 01.07.2020 - …
Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine Rahandusminister määrus 30 01.01.2020 - …
Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad Rahandusminister määrus 21 01.01.2020 - …
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord Rahandusminister määrus 53 01.07.2019 - …
Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord Välisminister määrus 7 03.12.2018 - …
Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks Rahandusminister määrus 120 01.04.2018 - …
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr Vabariigi Valitsus määrus 112 01.03.2018 - …
Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord Rahandusminister määrus 9 01.01.2018 - …
Erisoodustuse hinna määramise kord Rahandusminister määrus 2 01.01.2018 - …
Asutuse ametnike ja töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord Rahandusminister määrus 3 08.07.2017 - …
Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks Rahandusminister määrus 55 01.01.2017 - …
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 110 01.01.2016 - …
Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 164 01.09.2014 - …
Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord Rahandusminister määrus 54 01.01.2011 - …
Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid Rahandusminister määrus 53 01.01.2007 - …
Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted Rahandusminister määrus 16 08.02.2003 - …

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json