Tuleohutuse seadus (lühend - TuOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Raudtee tehnokasutuseeskiri Majandus- ja taristuminister määrus 71 14.08.2023 - …
Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule Siseminister määrus 44 25.06.2023 - …
Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid Siseminister määrus 1 01.05.2023 - …
Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord Siseminister määrus 10 07.04.2023 - …
Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded Siseminister määrus 18 09.07.2021 - …
Maastiku kontrollitud põletamise nõuded ja kord Siseminister määrus 4 01.03.2021 - …
Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord Siseminister määrus 1 01.03.2021 - …
Küttesüsteemi puhastamise nõuded Siseminister määrus 41 01.03.2021 - …
Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord Siseminister määrus 7 01.03.2021 - …
Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele Siseminister määrus 38 01.03.2021 - …
Plahvatusohutsoonide määramise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 103 10.08.2015 - …
Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta Keskkonnaminister määrus 14 11.03.2011 - …
Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 47 13.09.2010 - …
Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded Siseminister määrus 44 10.09.2010 - …
Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 43 10.09.2010 - …

Kokku: 15| Näitan: 1 - 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json