Teeseadus (lühend - TeeS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 108 12.12.2011 - 30.06.2015
Teetööde ehitusjärelevalve ning liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 103 27.11.2011 - 07.08.2014
Tee seisundinõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 45 01.11.2011 - 29.01.2015
Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded Keskkonnaminister määrus 49 01.08.2011 - 28.02.2014
Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 26 22.01.2011 - 10.03.2012
Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord Teede- ja Sideminister määrus 50 01.01.2011 - 15.04.2012
Teetööde kirjeldusele esitatavad nõuded ning teetööde kirjelduse järgi tehtavate teetööde liigid ja loetelu Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 35 07.06.2010 - 18.07.2014
Liikluskorralduse nõuded teetöödel Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 69 15.02.2010 - 30.06.2015
Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 121 10.01.2009 - 30.06.2015
Tee- ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 87 26.10.2008 - 30.06.2015
Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 88 26.10.2008 - 30.06.2015
Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 199 12.08.2005 - 30.06.2015
Teehoiutööde tegevusloa taotluse menetlemise kord, tegevusloa vorm ning taotluste vorminõuded Teede- ja Sideminister määrus 68 17.04.2005 - 30.06.2014
Teehoiutööde tehnoloogianõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 132 29.05.2004 - 30.06.2014
Talitee seisundi, rajamise ja hooldamise nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 106 01.05.2004 - 30.06.2015
Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded Teede- ja Sideminister määrus 59 15.09.2003 - 30.06.2015
Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord Teede- ja Sideminister määrus 71 01.06.2002 - 30.06.2015

Kokku: 17| Näitan: 1- 17|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json