Maapõueseadus (lühend - MaaPS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks Keskkonnaminister määrus 52 30.06.2022 - …
Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm Keskkonnaminister määrus 12 30.06.2022 - …
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord Keskkonnaminister määrus 22 30.06.2022 - 19.08.2023
Maavarade registri asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus Keskkonnaminister määrus 25 13.06.2022 - …
Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 32 27.05.2022 - …
Kaevandamise ohutusnõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 172 15.02.2021 - …
Turba kaevandamise aastamäär ning kriitilise ja kasutatava varu suurus Vabariigi Valitsus määrus 150 19.06.2020 - …
Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa taotluse esitamise kord, täpsustatud nõuded taotluse kohta, loa andmise kord ning taotluse ja loa andmekoosseis Keskkonnaminister määrus 1 17.01.2020 - …
Geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa saamise õiguse enampakkumise ning põlevkivi kaevandamise aastamäära osa ja tagantjärele kaevandatava põlevkivi koguse kaevandamise õiguse enampakkumisel müümise täpsustatud nõuded ning kord ja enampakkumise alghind Keskkonnaminister määrus 23 17.01.2020 - 15.07.2023
Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord Vabariigi Valitsus määrus 161 06.07.2018 - …
Kaevandamisprojektile esitatavad täpsustatud nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 23 24.04.2017 - …
Kaevanduses päästetöö kohta esitatavad nõuded ja päästeasutustega tehtava koostöö kord Siseminister määrus 2 09.01.2017 - …
Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri Keskkonnaminister määrus 87 01.01.2017 - …

Kokku: 13| Näitan: 1 - 13|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json