Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.10.2020 - 31.12.2020
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.10.2020 - 31.12.2020
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 64 01.09.2020 - 31.12.2020
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 28.08.2020 - 31.12.2020
Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 114 18.05.2020 - 31.03.2022
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 01.04.2020 - 31.03.2021
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord Sotsiaalminister määrus 69 01.01.2020 - 31.12.2020
Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 15.03.2019 - 25.05.2023
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord Vabariigi Valitsus määrus 62 17.07.2018 - 07.04.2023
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 01.01.2018 - 31.03.2022
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 01.01.2018 - 25.05.2023
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 74 01.01.2018 - 25.05.2023
Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Tervise- ja tööminister määrus 53 01.01.2018 - 25.05.2023
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad ning ravimikomisjoni moodustamine ja töökord Tervise- ja tööminister määrus 59 01.01.2018 - 25.05.2023
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 01.01.2018 - 25.05.2023
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Tervise- ja tööminister määrus 50 01.01.2018 - 25.05.2023
Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord Sotsiaalminister määrus 6 24.01.2014 - 25.05.2023
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 23.01.2011 - …
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord Sotsiaalminister määrus 55 01.01.2010 - 05.01.2023
Tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu Sotsiaalminister määrus 107 01.10.2002 - …

Kokku: 20| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json