Ravikindlustuse seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 01.04.2021 - …
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 01.04.2021 - …
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.04.2021 - …
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.04.2021 - …
Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 114 18.05.2020 - …
Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 15.03.2019 - …
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord Vabariigi Valitsus määrus 62 17.07.2018 - …
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 01.01.2018 - …
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 01.01.2018 - …
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 74 01.01.2018 - …
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 01.01.2018 - …
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Tervise- ja tööminister määrus 50 01.01.2018 - …
Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Tervise- ja tööminister määrus 53 01.01.2018 - …
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad ning ravimikomisjoni moodustamine ja töökord Tervise- ja tööminister määrus 59 01.01.2018 - …
Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord Sotsiaalminister määrus 6 24.01.2014 - …
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 23.01.2011 - …
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord Sotsiaalminister määrus 55 01.01.2010 - …
Tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu Sotsiaalminister määrus 107 01.10.2002 - …

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json