Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tervise infosüsteemi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 138 01.10.2020 - …
Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind Tervise- ja tööminister määrus 72 01.09.2020 - …
Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ja logide säilitamise tähtaeg Tervise- ja tööminister määrus 48 31.08.2020 - …
Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu Tervise- ja tööminister määrus 60 17.07.2020 - …
Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 28 01.05.2020 - …
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 53 13.04.2020 - …
Taastusravi osutamise ulatus ja kord Kaitseminister määrus 23 01.01.2020 - …
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 21 31.12.2019 - …
Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele Tervise- ja tööminister määrus 27 31.12.2019 - …
Uuringueetika komitee moodustamine, selle töökord, liikmete arv ja määramise kord ning uuringu taotluse läbivaatamise tasumäärad Sotsiaalminister määrus 60 29.09.2019 - …
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 15.09.2019 - …
Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurus Sotsiaalminister määrus 53 08.09.2019 - …
Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 52 08.09.2019 - …
Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldus Sotsiaalminister määrus 50 02.09.2019 - …
Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu Sotsiaalminister määrus 42 01.09.2019 - …
Õendusabi erialade loetelu Sotsiaalminister määrus 58 01.09.2019 - …
Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 23 15.03.2019 - …
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend Tervise- ja tööminister määrus 65 15.03.2019 - …
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded Sotsiaalminister määrus 128 18.01.2019 - …
Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv Tervise- ja tööminister määrus 57 18.01.2019 - …

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json