Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (lühend - ATKEAS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 25 01.06.2016 - 31.12.2016
Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord Rahandusminister määrus 40 01.11.2015 - 31.01.2019
Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 8 01.01.2015 - 30.06.2017
Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 58 01.01.2015 - 31.12.2018
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid Justiitsminister määrus 32 14.11.2014 - 27.04.2017
Aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed Rahandusminister määrus 21 01.07.2014 - …
Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord Rahandusminister määrus 17 01.07.2014 - …
Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord Rahandusminister määrus 22 01.07.2014 - 31.12.2017
Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi asutamine ja selle põhimäärus Rahandusminister määrus 20 01.07.2014 - 04.08.2018
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord Rahandusminister määrus 57 01.07.2013 - 31.12.2017
Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused Sotsiaalminister määrus 60 24.12.2012 - …
Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed Rahandusminister määrus 16 01.12.2012 - …
Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 16 01.12.2012 - …
Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord Rahandusminister määrus 59 01.12.2012 - …
Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord Rahandusminister määrus 35 01.12.2012 - 30.06.2017
Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord Rahandusminister määrus 56 01.12.2012 - 31.12.2017
Ravimiametis ravimite laboratoorsel analüüsil kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunorm Sotsiaalminister määrus 33 21.09.2012 - …
E-saatelehe menetlemise kord Rahandusminister määrus 18 07.04.2012 - 31.12.2017
Alkoholi maksumärkide andmekogu põhimäärus Rahandusminister määrus 11 01.04.2012 - 31.12.2017
Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis liiduvälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu Rahandusminister määrus 63 01.04.2012 - 31.12.2017

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json